Welkom bij Stichting Otterstation Nederland

Onze missie is het herstel van de natte natuur en het aquatische milieu. Het creëren van duurzame, natuurlijke en met elkaar verbonden natte landschappen, die de biodiversiteit bevorderen en de balans in het ecosysteem herstellen zijn onze passie. Wij bestaan sinds 1985 en hebben aangetoond dat in ons streven de Otter, als Ambassadeur van het zoetwatermilieu, de goede richting aangeeft. Dankzij deze werkzaamheden kon de otter weer terugkeren in Nederland. De primaire focus ligt nu op het realiseren van nog meer veilige faunapassages bij wegen, het spoor en bruggen en het voorkomen van verdrinking van otters en watervogels in visfuiken en andere vangmiddelen. Daarnaast komen wij in het geweer tegen de vervuiling van het oppervlaktewater met pesticiden, PCB's, dioxines en PFAS.


Speerpunten

 

Ontsnippering

Veiligheid

Waterkwaliteit

 

“Zonder de Stichting Otterstation Nederland zou de otter nog steeds uitgestorven zijn in ons land. Het doorzettingsvermogen van de stichting is grenzeloos en bewonderenswaardig.”

Aaron van Dijk


Neem contact met ons op

 

Locatie

Stichting Otterstation Nederland
Leeuwarden, Friesland, Nederland


Over ons

Stichting Otterstation Nederland is sinds 1985 een toonaangevende natuur- en milieu organisatie. Met een team van gepassioneerde experts hebben we de otter weer terug kunnen brengen in het noorden van Nederland en streven we er nu naar heel Nederland weer geschikt te maken voor deze prachtige toppredator.