Ontsnippering

De Stichting Otterstation Nederland zet zich in om de natuur in Nederland te ontsnipperen. Veilige verbindingsroutes tussen natuurgebieden en langs waterwegen met otter- en natuurvriendelijke oevers zijn hiervoor van groot belang. Leefgebieden, verbindingsroutes en knelpunten worden in kaart gebracht in ArcGIS, waarbij gewenste maatregelen concreet worden beschreven.

In de kaart hieronder wordt een stoplicht model gebruikt. Rood betekent niet goed, geel onvolledig en groen betekent goed. Dit geldt voor faunavoorzieningen bij bruggen, duikers en gemalen (rondjes), ecologische verbindingen in het landschap (lijnen) en gebieden (polygonen). Niet alleen de otter, maar ook vele andere organismen hebben baat bij het oplossen van knelpunten bij die locaties, het verbeteren en realiseren van de ecologische verbindingen en het verbeteren of de aanleg van nieuwe leefgebieden.

De bovenstaande kaart is ook online te zien via de volgende link: Otterlandschap Zuid-Holland 

Link opent in nieuw tabblad