Projecten

 

Otterinfrastructuur Zuid-Holland

In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft de Stichting Otterstation Nederland samen met 'Nature at Work', 'Bui-tegewoon groen projecten' en 'Marc Wilborts, mens en omgeving' het otterlandschap in kaart gebracht. In ArcGIS zijn de leefgebieden, verbindingsroutes, faunapassages en knelpunten in beeld gebracht en de gewenste maatregelen omschreven.

 

 

 

Ecologische verbindingszone Breda

In opdracht van de gemeente Breda is de ecologische verbindingszone door de stad getoetst en van advies voorzien.

 

 

Dijkversterking Hollandsche IJssel 

Voor het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard heeft de Stichting Otterstation Nederland geadviseerd over faunapassages in en over de dijk en migratieroutes van de Hollandsche IJssel naar de Lek. In een interactieve kaart in ArcGIS zijn de leefgebieden, migratieroutes, faunapassages en knelpunten in beeld gebracht. Bij de knelpunten zijn gps-coördinaten en foto's gevoegd en de gewenste maatregelen beschreven.

 

 

 

Het ontwerpen van faunapassages

De Stichting Otterstation Nederland maakt functionele ontwerpen voor faunapassages. Ook voor complexe situatie zoals een faunapassage in een waterkerende dijk zijn oplossingen mogelijk. 

 

Enkelzijdige sifon faunapassage op een dijk

 

Het vangen en uitzetten van otters

De Stichting Otterstation Nederland heeft veel ervaring met het vangen en uitzetten van otters met inachtneming van het IUCN-protocol en de vereiste vergunningen. Het gaat hierbij om verweesde otters of otters die om een andere reden in gevaar zijn. Voor het vangen wordt onder meer gebruik gemaakt van kooien met valzenders. Ook zijn er otters gevangen voor herintroductie en gezenderd voor wetenschappelijk - en natuurbeschermingsonderzoek.

 

Voorbereiding vangactie otter

 

Internationale projecten

De Stichting Otterstation Nederland is ook werkzaam buiten Nederland voor de otter en andere soorten. Onder meer in Georgië, Ierland, Iran, Israël, Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Portugal, Tsjechië, Vietnam en Zuid-Afrika. Het gaat daarbij om onderzoek in het veld en/of met otters die van een zender zijn voorzien. Het gaat in alle gevallen om projecten die de bescherming van die soorten dienen.

Zo heeft de Stichting Otterstation Nederland ook onderzoek verricht naar de Europese nerts en het luipaard. Samen met Oekraïense collega's is de Europese nerts herontdekt in de Dnjestr delta bij Odessa.  In Iran is geholpen met het opvangen en uitzetten van verweesde otters en luipaarden.

 

 

Onderzoek naar de Europese nerts (Mustela lutreola) in Oekraïne

 

Het transporteren van otters uit Oostenrijk om ze voor vers bloed in Nederland uit te zetten

 

Onderzoek naar otters met VHF zenders langs de Kings River in Ierland

 

Onderzoek aan otters langs de rotskust van Ierland in Roaringwater Bay bij Baltimore, co. Cork.

Het ingevoegde kaartje rechtsonder laat de GPS locaties zien van een gezenderde otter,

die naar de Nederlandse voetbalspeler Van Bommel werd genoemd.

Het blauwe cirkeltje toont de plaats waar de foto genomen is.

Otter onderzoek in Israël bij Hula Lake

 

Onderzoek naar effect 'hydropeaking' op otters in Noorwegen

 

Onderzoek naar otters met GPS zenders in Portugal