Waterkwaliteit

De Stichting Otterstation Nederland doet onderzoek naar de waterkwaliteit die vereist is voor de otter en andere soorten.

Bioaccumulatie: doorvergiftiging in de voedselketen

De Stichting Otterstation Nederland heeft veel onderzoek verricht naar de ophoping en effecten van giftige stoffen

zoals zware metalen, pesticiden, PCB's en dioxines in de voedselketen en op de otter als toppredator.