Over Ons

Onze missie is het herstel van onze natte natuur en het aquatische milieu. Onze passie is het creëren van duurzame, natuurlijke en met elkaar verbonden natte landschappen, die de biodiversiteit bevorderen en de balans in het ecosysteem herstellen. Wij bestaan sinds 1985 en hebben aangetoond dat in ons streven de Otter, als Ambassadeur van het zoetwatermilieu, de goede richting aangeeft. Dankzij onze werkzaamheden kon de otter weer terugkeren in Nederland. Onze primaire focus ligt nu op het realiseren van nog meer veilige faunapassages bij wegen, het spoor en bruggen, en het voorkomen van verdrinking van otters en watervogels in visfuiken. Daarnaast komen wij in het geweer tegen de vervuiling van het oppervlaktewater met pesticiden, PCB's, dioxines en PFAS.

 

Foto: Randy van Domselaar