Donaties

De Stichting Otterstation Nederland (SON) zet zich sinds 1985 in voor het behoud en herstel van de Nederlandse otter populatie en het zoetwatermilieu in het algemeen. De SON heeft de otter niet voor niets uitgeroepen tot de Ambassadeur van het Zoetwatermilieu: Als het voor de otter weer in orde is in Nederland, profiteren vele andere organismen en wij mensen daarvan mee. De SON is er reeds is geslaagd de in 1988 uitgestorven otter weer terug te laten keren in het Noorden van Nederland. Onder het motto "Heel Nederland weer 'n Otterland!" is de SON nu druk bezig om ook in de rest van Nederland de otter een goed leefmilieu te bieden. Daarvoor moet nog veel gebeuren, zoals het verbeteren van de waterkwaliteit, het verbinden van natte natuurgebieden, het aanleggen van ottertunnels onder wegen en het voorkomen van verdrinking in visfuiken door het plaatsen van stopgrids. Voor al dit werk is uw ondersteuning hard nodig. Word daarom donateur of geef een gulle gift. De otter zal u dankbaar zijn!

 

Klik op de foto om te doneren!

 

Foto: Randy van Domselaar