Publicaties en rapporten

 

 • Meekoppelkansen voor migratieroutes in de Krimpenerwaard, Addy de Jongh en Hans Blom, Stichting Otterstation Nederland, 2024

 • Otterinfrastructuur Zuid-Holland, Addy de Jongh en Hans Blom, Stichting Otterstation Nederland, 18 januari, 2022

 • Otterknooppunt Breda, Addy de Jongh en Hans Blom, Stichting Otterstation Nederland, 2022

 • Hardinxveld-Giessendam, Ecologische verbinding Giessen - Beneden-Merwede, Faunapassage A15 en Boezemkanaal, deel I, Addy de Jongh en Hans Blom, 2022
 • Natuurnetwerk Nederland-verbinding Alblasserwaard, Addy de Jongh en Hans Blom, 2022
 • Ekologische infrastruktuur van de otter (1989), Knelpunten, Leefgebieden, Trekwegen in de moeraszone, Stichting Otterstation Nederland, bijlage bij het Basisrapport Derde Nota Waterhuishouding, Ecologische structuur: Natte as Friesland – Deltagebied, Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1990)

 • In het spoor van de otter,  Addy de Jongh, Nienke Harmsen, Martin van Seijen, 1995,  ISBN: 9789063680121

 • Nieuwkoop 2020, 750 jaar geschiedenis, Geschiedenis van de gemeente Nieuwkoop sinds 1270, hoofdstuk: De terugkeer van de otter, Hans Blom, ISBN: 9789083015712

 

 • Status van de Nederlandse otterpopulatie in 2022: nieuwe inzichten in genetische uitwisseling, mortaliteit en verkeerssterfte, G.A. de Groot, W. van ‘t Westende, D.R.  Lammertsma, F. Warmer, WOT-technical report 254, Wageningen University & Research, 2023
 • Status van de Nederlandse otterpopulatie: genetische variatie, mortaliteit en infrastructurele knelpunten in 2020, A.T. Kuiters, G.A. de Groot, D.R. Lammertsma, H.A.H. Jansman & J. Bovenschen WOt-technical report 211, Wageningen University & Research 2021
 • Otters en otterjagers in de Biesbosch,  J.M. van der Esch  & Rob Haan, 2021, ISBN: 9789078869658
 • Der Fishotter, ein heimlicher Jäger kehrt zurück, Irene Weinberger, Hansjakob Baumgartner, 2018, ISBN: 978-3-258-08084-0

 • De otter, van uitsterven tot nieuw begin, Harrie Bosma, 2018, ISBN: 9789056154660
 • Ontsnipperingsplan Nieuwkoopse Plassen en Zouweboezem voor de otter, E.A. van der Grift, H.A.H. Jansman, R. Wegman, L.W.L.J. van Hoften en M. de Bie, Alterra Wageningen UR Wageningen, januari 2015

 • Advies ontsnippering Merwedezone voor bever en otter, E.A. van der Grift, J. Dirksen, M. van Eupen, H.A.H. Jansman (Alterra, no.2146, 2011)
 • Kansen voor de otter in de regio Nieuwkoopse Plassen – Reeuwijkse Plassen - Krimpenerwaard : een haalbaarheidsstudie. Lammertsma, D. R., Niewold, F. J. J., Jansman, H. A. H., Koelewijn, H. P., & Kuiters, A. T. (2008). (Alterra-rapport; No. 1822)
 • Otters: Ecology, Behaviour and Conservation, Hans Kruuk, 2006, ISBN: 978-0198565864
 • Wild Otters, Predation and Populations, Hans Kruuk, 1995, ISBN-13: 9780198540700
 • De otter, Lutra lutra (L.) in Nederland, Wijngaarden, A. van & J. van de Peppel, Lutra 12-1/2, 1970
 • Ring of bright water, Gavin Maxwell, 1960, ISBN 0-14-003923-6
 • Diverse andere publicaties Wageningen University & Research

 • Diverse publicaties Zoogdiervereniging