Veiligheid in het verkeer 

Een derde van de otterpopulatie sterft jaarlijks in het verkeer. De Stichting Otterstation Nederland signaleert knelpunten en draagt hiervoor oplossingen aan.

 

               Verkeersslachtoffer (Foto: Menno Kuiper)                               Onderzoek van een in het verkeer overleden otter                    Faunapassage half verzonken in een verkeersdrempel

                               

 

Vangmiddelen

De Stichting Otterstation Nederland zet zich in voor veilige vangmiddelen. Visfuiken en vangmiddelen van de muskusrattenbestrijding kunnen worden voorzien van 'stopgrids' of een 'otterring'.

 

 

In visfuiken worden stopgrids (soms voorhangnetjes) gebruikt om te voorkomen dat otters en visetende watervogels in fuiken zwemmen en verdrinken.

Foto: Addy de Jongh

 

 

 

In fuiken van muskusrattenbestrijders moet een otterring aangebracht worden om te voorkomen dat otters in zo'n constructie zwemmen en verdrinken.

Foto: Unie van Waterschappen)